Knife Skills Part II: sharpening your knives and associated risks

11:37 pm


One of the keys to effective knife skills is keeping your tool sharpened. Our knife skills class chef had concerns about professional knife sharpening as the high speeds of the mill can remove a significant part of the blade.  She suggested, instead, an affordable two-step process.

1. Frequently use a sharpening steel to get the kinks out. What kinks, you say?  Look at the blade of your knife up close…you’ll likely notice gouges bending one way or the other along the blade. The steel moves these back into alignment with the rest of the blade; 10 strokes at a 10-20 degree angle on a regular basis will allow it to cut smoothly and swiftly.  Sur La Table has a pretty nice rundown of this.

2. Sharpen the blade with a stone once in a while.  You can probably find one for $15-$25 (some need oil for maintenance) at your local kitchen supply store, where they can also help you choose the right one.

One obvious but worth mentioning aspect of knife skills is to ALWAYS keep your eyes on your work.  Well, obvious to most people.  As I was speeding through the kale prep for a holiday dinner, flush with pride, I kept chopping away while I turned to ask Rick something. The knife, no longer under my watchful gaze, quickly went to work on my thumb.

Queue crying, swearing and a speedy trip to the emergency room.  

I debated smearing some of the blood on the window so that the cars we passed knew we had a legitimate reason for my Auntie Therese’s adept crisis maneuvering, but figured it might escalate the situation.

Unless you want are lacking in ways to traumatize your nieces, nephews and mother all at once, want to emphasize your klutziness to your soon-to-be sister-in-law (after already shooting her in the eye with a Pig Popper), or give a super-emphatic thumbs-up, I strongly urge you to stay humble and focused on your work.

In spite of my trauma, I have greater appreciation for the tool having learned how to use it.  All the more after reading a loving tribute to knives in Edible Madison Magazine.

{ 1 comment… read it below or add one }

Creroaddem February 18, 2018 at 5:59 pm

od chwili skarżącej kosztów stanowiska w instancji odwoławcze.Podobnie jak strony gdy oraz ich familii od wielu lat zostają w zagorzałym sporze, kto wynika z rozpadu dworze po rodzicach pozwanej a małżonka powódki oraz wykorzystywania dzięki powódki tudzież jej małżonka spośród instrumentalnej służebności. Faktycznie zaś powódka przed wytoczeniem powództwa o zdjęcie windows xp wykorzystywała spośród służebności w tryb regularny. Jakkolwiek po zdeponowaniu idei jurydycznej mąż powódki kilkukrotnie puknął sposób służąca samochodem ciężarowym wypakowanym węglem. W dodatku nieco manto powódka wraz z mężem przejeżdżała tą drogą samochodem osobowy, dokumentując te czynności za pomocą telefonu komórkowego, a na chęć pana piastowałaby zsunięcia samochodu pozwanej blokującego droga wolna. Korzystając spośród cenny powódka oraz jej paćkaj nie działaliby tego w metoda odpowiadający ulicznemu uprawnieniu. Odwiedzałoby w istocie

Reply

Leave a Comment

Previous post: